Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG

  • VP: 83/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM
  • Tel: 0283 9737 220 – Fax: 0283 973 4466 – MST : 0303 295 144
  • Email: info@nanomax.com.vn
  • Website: www.nanomax.com.vn
  • Điện thoại hợp tác:0913 836 108 -Tư vấn Loa Kéo: 0931 900 900