Tư vấn Loa Kéo: 0931 900 900
Điện thoại hợp tác: 0913 836 108
I. Kích hoạt Bảo hành
1. Kích hoạt Bảo hành điện tử (dành cho khách hàng):
2. Dành cho Đại lý:
II. Danh sách trạm Bảo hành
Bạn vui lòng click vào link sau để xem danh sách trạm bảo hành nhé: http://imusictech.com.vn/index.php?route=place/all
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG
VP: 83/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM
Tel: 0283 9737 220 – Fax: 0283 973 4466 – MST : 0303 295 144
Email: nanomax@nanomax.com.vn; sontung1122@gmail.com
Website: www.nanomax.com.vn
Điện thoại hợp tác: 0913 836 108 - Tư vấn Loa Kéo: 0931 900 900