Tư vấn Loa Kéo: 0931 900 900
Điện thoại hợp tác: 0913 836 108

Main KA-2000

Model: KA-2000

Số lượng:

Để Kích hoạt bảo hành và xem danh sách trạm bảo hành, Bạn vui lòng click và tab "Bảo hành" trên menu, hay click vào link sau:  http://nanomax.com.vn/warranty.aspx

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG
VP: 83/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM
Tel: 0283 9737 220 – Fax: 0283 973 4466 – MST : 0303 295 144
Email: nanomax@nanomax.com.vn; sontung1122@gmail.com
Website: www.nanomax.com.vn
Điện thoại hợp tác: 0913 836 108 - Tư vấn Loa Kéo: 0931 900 900