Tư vấn Loa Kéo: 0931 900 900
Điện thoại hợp tác: 0913 836 108

+ Miền bắc

Địa chỉ: Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083888888

Email:kop@yahoo.com

Địa chỉ: Đà nẵng

Điện thoại: 062.777.222

Email:cdk@gmail.com

Địa chỉ: Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.7777.5555

Email:ghd_1@gmail.com

Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Hà nội

Điện thoại: 04.8888.8888

Email:abc@gmail.com

+ Miền trung

Địa chỉ: Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083888888

Email:kop@yahoo.com

Địa chỉ: Đà nẵng

Điện thoại: 062.777.222

Email:cdk@gmail.com

Địa chỉ: Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.7777.5555

Email:ghd_1@gmail.com

Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Hà nội

Điện thoại: 04.8888.8888

Email:abc@gmail.com

+ Miền nam

Địa chỉ: Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083888888

Email:kop@yahoo.com

Địa chỉ: Đà nẵng

Điện thoại: 062.777.222

Email:cdk@gmail.com

Địa chỉ: Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.7777.5555

Email:ghd_1@gmail.com

Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Hà nội

Điện thoại: 04.8888.8888

Email:abc@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN TỬ SƠN TÙNG
VP: 83/5 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM
Tel: 0283 9737 220 – Fax: 0283 973 4466 – MST : 0303 295 144
Email: nanomax@nanomax.com.vn; sontung1122@gmail.com
Website: www.nanomax.com.vn
Điện thoại hợp tác: 0913 836 108 - Tư vấn Loa Kéo: 0931 900 900